Helaas, deze optie is niet beschikbaar!
logo

Belangrijke informatie over je privacy

PRIVACYVERKLARING

Je deelt bepaalde persoonsgegevens met Sunshine Photography zodat we je de best mogelijke fotografie-ervaring kunnen bieden. Deze persoonsgegevens vertellen iets over jou, of deze gegevens zijn op verschillende manieren in verband te brengen met jou als persoon. Omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt door het invullen van een inschrijf- of contactformulier, contract of opdrachtformulier, worden deze gegevens door ons verwerkt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt. Bijvoorbeeld in (elektronische) correspondentie of per telefoon.

Sunshine Photography verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de afgesproken vorm van dienstverlening (bijv. een fotoshoot);
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te kunnen leveren;
 • Als we hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld als gegevens noodzakelijk zijn voor de belastingaangifte;
 • Wanneer we een fotoshoot doen voor je kinderen;
 • Het opmaken van een factuur en het afhandelen van jouw betaling.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sunshine Photography gebruikt jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen en verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. Sunshine Photography zal je gegevens wel verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

Sunshine Photography bewaart je persoonsgegevens voor eventuele latere correspondentie en is gebonden aan wettelijke minimale bewaartermijnen, bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden. We bewaren deze gegevens dan ook minimaal 7 jaar.

Beveiliging

Sunshine Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sunshine Photography en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar je toe te sturen.

Je kunt een:

 • verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens
 • of
  • verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar privacy@sunshinephotography.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Sunshine Photography wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.